Hướng dẫn cách Top-Up U.S.A
Để Nạp Tiền Phone Di Động U.S.A., chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản sau đây:
1. Điền vào những thông tin cần thiết.
2. Kiểm tra thông tin với khách hàng.
3. Bấm nút Gửi.
Với dịch vụ Nạp Tiền Phone Di Động, sau khi bấm nút Gửi, số tiền sẽ không thể hoàn trả lại trong bất kỳ trường hợp nào. Mong quý Đại Lý kiểm tra với khách hàng số phone được Nạp Tiền thật kỹ lưỡng trước khi bấm nút Gửi.